Ryddelag som ser på solnedgangen

Superviktig å registrere alt som samles inn

Datainnsamling er nesten like viktig som innsamling av søppel. Gjennom registrering og forskning kan vi finne ut hvor forsøplingen oppstår og hvordan den kan reduseres. Derfor håper vi alle som rydder også vil ta seg tid til telling, veiing og rapportering av sine funn!

Ryddeaksjon fra A til Å:
  1. Vurder om du vil registrere mens ryddingen pågår, eller ta med avfallet og gjøre registreringen et annet sted, før innlevering.
  2. Du som har opprettet aksjonen må registrere alt som ble funnet, ikke bare det du selv fant.
  3. Vei avfallet hvis du har mulighet til det. En bagasjevekt eller fjærvekt som sportsfiskere bruker, gjør nytten. Alternativt har de fleste avfallsmottak vekter. Dersom du ikke har mulighet til å veie holder det å registrere antall fulle sekker.
    Planlegg hvordan du skal håndtere avfallet. Se ryddeveilederen på holdnorgerent.no for mer informasjon.
  4. I appen/nettløsningen kan du rapportere svært detaljert, men husk at det er frivillig. Blir det vanskelig, vil vi heller ha røffe estimater enn ingen rapportering i det hele tatt. Alt hjelper.

Vi som rydder Norge